Skip to main content

Cymerwch ran gydag Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol

Dywedwch #DiolchIChi i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth i wneud y gwaith a wnewch yn bosibl.

O ddydd Sadwrn 5 Mehefin i ddydd Sul 13 Mehefin 2021

Ers tynnu'r Loteri Genedlaethol am y tro cyntaf ar 19 Tachwedd 1994, mae mwy na £42 biliwn wedi cael ei godi ar gyfer achosion da ym meysydd y celfyddydau, chwaraeon, ffilm, treftadaeth a chymuned - mae hynny dros £30 miliwn sydd wedi cael ei godi tuag at achosion da pob wythnos.

Diolch i gefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae mwy na 625,000 o brosiectau, yn union fel eich un chi, wedi derbyn cyllid y Loteri Genedlaethol.

Fel derbynnydd arian y Loteri Genedlaethol, rydych wedi cael rhan enfawr i'w chwarae wrth wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r bobl a'r lleoedd yn eich cymuned leol. Rydym mor falch i chi fod yn rhan o'n hanes. Mae Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol yn gyfle gwych i ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sydd wedi helpu i wneud y gwaith yn bosibl.

Beth yw Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol?

Mae'r syniad yn syml: gall unrhyw un sy'n ymweld â phrosiect a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol ac sy'n arddangos tocyn Loteri Genedlaethol rhwng 5 a 13 Mehefin dderbyn cynnig arbennig.

Rydym eisiau bod yn wirioneddol eglur mai cefnogaeth oddi wrth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy'n helpu prosiectau a sefydliadau gwych i barhau i wneud cymaint o wahaniaeth i bobl a chymunedau - ac mae Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol yn ffordd berffaith o ddweud #DiolchIChi.

Beth yw'r cynnig arbennig?

O fynediad am ddim i rai o hoff amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth y DU, i deithiau y tu cefn i'r llen mewn lleoliadau chwaraeon byd enwog, rhodd neu baned o de am ddim, neu neilltuo tocynnau i berfformiad theatr â'r holl docynnau wedi'u gwerthu, mae cymaint o ffyrdd i bawb ddweud #DiolchIChi yn ystod yr Wythnos Agored hon gan y Loteri Genedlaethol. Dyma gyfle gwych i amlygu a rhoi sylw i'r gwaith r'ych chi'n ei wneud.

Angen mwy o ysbrydoliaeth? Rydym wedi llunio rhestr o'r mathau o bethau a wnaed mewn blynyddoedd a fu sy'n dangos sut y gallwch wneud i'r ymgyrch weithio i chi.

Pam ddylai fy sefydliad gymryd rhan?

Mae'r effaith y mae prosiectau a ariennir gan achosion da ledled y DU yn ei chael yn enfawr, ond heb gefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ni fyddai'r cyllid hwn i'ch helpu i wneud yr hyn rydych chi'n ei wneud orau! Dyma gyfle i ddweud 'diolch yn fawr' ac i siarad am ba wahaniaeth mae'r gefnogaeth wedi'i wneud mewn ffordd sydd wirioneddol yn eglur ac uniongyrchol.

Dyma gyfle gwych hefyd i ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd, a'u croesawu'n ôl i'ch llefydd.

Llynedd, roedd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol wedi gallu cael mynediad at 650 o gynigion arbennig ar draws y DU, ac roedd bron 25,000 o chwaraewyr wedi llwyddo i wneud hyn*! O'r ymwelwyr fu'n cymryd rhan yn ein harolwg, dywedodd tua 70% ohonynt nad oeddynt erioed wedi ymweld â'r lleoliad o'r blaen, neu nad oeddynt wedi gwneud hynny yn y ddwy flynedd ddiwethaf - dyna lawer o gefnogwyr newydd!

Sut ydw i'n cofrestru?

Cofrestrwch nawr! Byddwn yn rhestru'ch cynnig arbennig ar ein tudalen restru fel y gall aelodau'r cyhoedd chwilio am yr holl bethau anhygoel sy'n digwydd yn eu hardal.

Os hoffech gymryd rhan, ond bod gennych gwestiynau o hyd, rydym wedi llunio taflen ag ychydig o gwestiynau cyson a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol.

Fel arall, mae croeso i chi gysylltu'n uniongyrchol â thankstoyou@lotterygoodcauses.org.uk ac fe fyddwn yn hapus i'ch helpu.

Beth am COVID-19?

Rydym yn sylweddoli fod hon yn sefyllfa sy'n newid o hyd. Mae Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol yn gyfle gwych i leoliadau sy'n cymryd rhan i groesawu ymwelwyr, hen a newydd, i'w hoff leoedd y maent wedi'u colli - ac rydym yn gwybod y byddwch eisiau gwneud hyn yn ddiogel ac yn unol â'r cyfarwyddyd ac arfer gorau priodol.

Rydym wedi cynnwys cyfarwyddyd pellach o fewn y Cwestiynau Cyson.

* Ffigyrau yn seiliedig ar y lleoliadau sydd wedi cadw gwybodaeth ar niferoedd ymwelwyr.

Cliciwch yma i gofrestru eich cynnig arbennig a bod yn rhan o Wythnos Agored y Loteri Genedlaethol gan ddweud #DiolchIChi i'r chwaraewyr.

Cofrestrwch eich cynnig

Wedi cofrestru eich cynnig o flaen llaw. Mewngofnodwch yma.

Forgotten your password?