Skip to main content

Creu eich dangosfwrdd

Cam 1 o 2

Eich manylion

Manylion am y cyswllt ar gyfer eich sefydliad fydd yn gweithio gyda chi ar hyn. Ni fydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi fel rhan o'ch cynnig arbennig.

Dyma lle fydd eich e-bost dilysu cyfeiriad e-bost yn cael ei anfon.

Fe fyddwn yn cynnwys y cysylltiadau hyn mewn unrhyw ddiweddariadau a gohebiaeth yn y dyfodol.

Eich arian Loteri Genedlaethol

Cefnogwr ariannu Achosion Da’r Loteri Genedlaethol

Dywedwch wrthym ni pa un o ddosbarthwyr arian y Loteri Genedlaethol rydych chi wedi derbyn arian oddi wrthynt.

Bydd y manylion hyn yn cael eu cyhoeddi fel rhan o'ch cynnig arbennig. Fe fydd y dosbarthwr/dosbarthwyr a ddewiswch yn cael gwybod, fodd bynnag, fod eich sefydliad/prosiect yn cymryd rhan yn yr ymgyrch.

Fe fydd e-bost yn cael ei anfon atoch i ddilysu eich cofrestriad - gwiriwch eich ffolder post sothach hefyd. Os na fyddwch yn derbyn hyn, cysylltwch â thankstoyou@lotterygoodcauses.org.uk.

Unwaith mae eich cofrestriad wedi'i ddilysu, gallwch ddychwelyd at eich dangosfwrdd i fewngofnodi manylion pellach am eich cynnig.

Trwy gyflwyno cynnig, rydych yn cydnabod ac yn cytuno y bydd gofyn i ni brosesu eich data personol er mwyn gweinyddu'r ymgyrch a chynnal cyhoeddusrwydd ynghylch yr ymgyrch. Bydd yr holl wybodaeth a gyflwynir mewn cysylltiad â #DiolchIChi yn cael ei thrin yn unol â'n polisi preifatrwydd, a leolir ar https://www.lotterygoodcauses.org.uk/cy/legal/privacy-policy