Skip to main content
Play the National Lottery

Myfyrwyr Heini Yn Cwrdd Â'r Seren Olympaidd Jade

28th Mai 2014

Cymerodd yr Enillydd Medal Aur Olympaidd, Jade Jones, amser o'i hyfforddiant heddiw i gwrdd â phobl ifanc sydd wedi cael eu hysbrydoli i ymgymryd â chwaraeon yn ei choleg lleol.

Ymwelodd y seren Taekwondo sy'n cael ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol â Choleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy a bu'n cymryd rhan mewn dosbarth Zumba cyn arwain arddangosiad yn ei champ ei hun.

Roedd Jade yn ymweld â'r coleg i ddathlu llwyddiant ei raglen Chwaraeon Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gael mwy o fyfyrwyr yn heini. Lansiwyd y rhaglen ar ddechrau'r flwyddyn gyda grant y Loteri Genedlaethol o £45,000, ac mae cannoedd o'r rhai yn eu harddegau nad oeddynt yn cymryd rhan mewn chwaraeon cyn hynny bellach yn mynychu sesiynau Zumba, pêl-rwyd, rownderi, troelli a'r gampfa yn rheolaidd.

Yn ystod yr ymweliad, dywedodd Jade: “Fe wnes i wirioneddol fwynhau'r dosbarth Zumba heddiw a gobeithio y bydd rhai o'r grŵp yn rhoi cynnig ar Taekwondo hefyd. Mae'n dda bod y coleg yn gallu cynnig llawer o wahanol gyfleoedd i'w fyfyrwyr i roi cynnig ar wahanol gampau a chanfod rhywbeth y maen nhw'n mwynhau ei wneud.

“Mae fy ngyrfa fy hun wedi'i helpu gan arian y Loteri Genedlaethol ac mae'n wych gweld sut y mae'n helpu pobl eraill yn agos at ble cefais fy magu. Dylai pawb sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol fod yn falch o'r gwahaniaeth y mae'r arian yn ei wneud i'ch ardal."

Ar ôl y sesiwn chwaraeon arhosodd Jade i rannu ei stori Olympaidd a chael lluniau wedi'u tynnu gyda'i medal Aur Olympaidd Llundain 2012.

Byddai Jade wedi mynychu ei choleg lleol, Coleg Cambria, pe bai wedi parhau â'i haddysg ar ôl mynychu Ysgol Uwchradd y Fflint. Yn lle hynny, fe dderbyniodd arian y Loteri Genedlaethol ar gyfer athletwyr elit ac fe symudodd i Fanceinion i hyfforddi'n llawn amser yng nghanolfan Taekwondo Prydain Fawr.

Dywedodd David Jones, Cyfarwyddwr a Phrif Weithredwr yng Ngholeg Cambria: “Mae Jade yn ffigwr ysbrydoledig iawn yn yr ardal leol ac roedd hi'n anrhydedd ei chael hi yma yn y coleg heddiw. Rydym yn falch iawn gyda phoblogrwydd ein sesiynau chwaraeon newydd ac rydym wrth ein bodd bod Jade wedi gallu cymryd rhan a gobeithio ysbrydoli hyd yn oed yn fwy o bobl i roi cynnig arni.

“Mae Coleg Cambria yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd chwaraeon i'n holl fyfyrwyr, boed hynny yn gystadleuol neu fel ffordd o gadw'n heini ac rydym yn hynod ddiolchgar am yr arian gan y Loteri Genedlaethol sydd yn ein helpu i wneud hynny.”

Mae Coleg Cambria wedi derbyn mwy na £2 miliwn mewn grantiau'r Loteri Genedlaethol, a ddyfarnwyd trwy Chwaraeon Cymru, i dalu am sesiynau hyfforddi a chyfleusterau ariannu megis y stadiwm athletau, y caeau â llif oleuadau a'r neuadd chwaraeon.

Mae Jade yn un o dros 1,300 o athletwyr elit sy'n cael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol. Mae'r ariannu yn caniatáu iddi gystadlu a hyfforddi'n llawn amser i'r safonau rhyngwladol uchaf.

Nodiadau i olygyddion

-Diwedd-
Am wybodaeth bellach cysylltwch â:
Jackie Aplin ar jackie.aplin@achosiondayloteri.org.uk 029 20678278/ 07917 791873

Nodiadau i Olygyddion:
• Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £33 miliwn yr wythnos - mwy na £31 biliwn ers i'r Loteri ddechrau ym 1994 - dros brosiectau chwaraeon, celfyddydol, treftadaeth, elusennol a chymunedol.
• Dyfernir yr arian trwy 12 o gyrff ariannu sy'n arbenigwyr yn eu meysydd: UK Sport, Chwaraeon Cymru, Sport England, Sport Scotland, Sport NI, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Loteri Fawr, Arts Council England, Cyngor Celfyddydau Cymru, Arts Council NI a Creative Scotland