Skip to main content

Dosbarthu'r arian

Mae arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei gyfrannu tuag at achosion da trwy'r 12 o ddosbarthwyr a restrir isod. Maent yn sicrhau fod yr arian yn mynd i'r union le sydd ei angen ar draws y DU.