Skip to main content

Canfod arian ar gyfer eich prosiect

Mae'r Loteri Genedlaethol yn ariannu prosiectau o fewn y sectorau celfyddydol, chwaraeon, treftadaeth, elusennol, gwirfoddol, iechyd, addysgol ac amgylcheddol. Mae pob prosiect yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau a chymunedau ym mhob cwr o'r DU.

Mae gwahanol fathau o grantiau yn ariannu gwahanol fathau o brosiectau - edrychwch isod neu ddiwygio eich chwiliad trwy ddefnyddio'r tabiau i'r dde.

Chwilio am ysbrydoliaeth?

We’ve funded over 685,000 projects - Edrychwch ar ddetholiad

6 o Grantiau ar gael i’ch prosiect

Diwygio eich chwilio

Lle mae’r bobl sy’n cael budd o’n harian yn byw?
Pa fath o brosiect fyddech chi’n hoffi arian ar ei gyfer?
Faint o arian sydd ei angen arnoch?
Grant Lleoliad/Dosbarthwr Swm Ariannu

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Wales

The National Lottery Community Fund

£300 - £10,000

Cronfa Cymru Actif

Nod Cronfa Cymru Actif yw diogelu a sicrhau cynnydd clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru trwy gydol y pandemig Covid-19 a thu hwnt i'r dyfodol.

Wales

Sport Wales

£300 - £50,000

Crowdfunder - Lle ar gyfer Chwaraeon

Bydd unrhyw glybiau nid-er-elw a sefydliadau a leolir o fewn y gymuned neu wirfoddol sy'n cyflwyno neu'n galluogi gweithgareddau chwaraeon a/neu gorfforol yng Nghymru yn gymwys am Le ar gyfer Chwaraeon. Nod y cynllun yw codi arian ar gyfer gwelliannau 'oddi ar y cae', megis lifftiau a rampiau ar gyfer mynediad gwell i'r anabl, ystafelloedd newid, ac ati.

Wales

Sport Wales

£1 - £15,000

Pawb a’I Le: Grantiau Canolig

Mae Pawb a’i Le: grantiau maint canolig yn cynnig grantiau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Wales

The National Lottery Community Fund

£10,001 - £100,000

Pawb a’I Le: Grantiau Mawr

Mae Pawb a’i Le: grantiau mawr yn cynnig grantiau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw. m the most.

Wales

The National Lottery Community Fund

£100,001 - £500,000

Y Rhaglen Wledig (rownd dau)

Mae Pawb a’i Le: grantiau mawr yn cynnig grantiau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Wales

The National Lottery Community Fund

£1 - £500,000