Skip to main content

Find funding for your project

The National Lottery is funding projects in the arts, sport, heritage, charity, voluntary, health, education and environmental sectors. Every project makes a real difference to lives and communities across the UK.

Different types of grants fund different types of projects – take a look below or refine your search by using the tabs to the right.

Chwilio am ysbrydoliaeth?

Rydym wedi ariannu dros 636,000 o brosiectau - Edrychwch ar ddetholiad

7 o Grantiau ar gael i’ch prosiect

Diwygio eich chwilio

Lle mae’r bobl sy’n cael budd o’n harian yn byw?
Pa fath o brosiect fyddech chi’n hoffi arian ar ei gyfer?
Faint o arian sydd ei angen arnoch?
Grant Lleoliad/Dosbarthwr Swm Ariannu

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Wales

The National Lottery Community Fund

£300 - £10,000

Y Gist Gymunedol

Mae’r Gist Gymunedol yn cynnig dyfarniadau grant o hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at gynyddu cyfranogiad a gwella safonau.

Wales

Sport Wales

uchafswm £1,500

Grantiau Datblygu

Yn bennaf rydym yn cyllido prosiectau seiliedig ar ganlyniadau sy’n datblygu chwaraeon a hamdden gorfforol yn y gymuned. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r prosiectau arfaethedig hynny sydd â’u ffocws uniongyrchol ar ddarparu’r gweithgaredd dan sylw.

Wales

Sport Wales

£1,501 - £25,000

Elite Cymru

Cefnogaeth i athletwyr addawol mewn chwaraeon heb fod yn rhai Olympaidd/ Paralympaidd

Wales

Sport Wales

Yn unol â disgresiwn panel Elite Cymru

Pawb a’I Le: Grantiau Canolig

Mae Pawb a’i Le: grantiau maint canolig yn cynnig grantiau rhwng £10,001 a £100,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Wales

The National Lottery Community Fund

£10,001 - £100,000

Pawb a’I Le: Grantiau Mawr

Mae Pawb a’i Le: grantiau mawr yn cynnig grantiau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw. m the most.

Wales

The National Lottery Community Fund

£100,001 - £500,000

Y Rhaglen Wledig (rownd dau)

Mae Pawb a’i Le: grantiau mawr yn cynnig grantiau rhwng £100,001 a £500,000 ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw.

Wales

The National Lottery Community Fund

£1 - £500,000