Skip to main content

Enwebwch eich Newidiwr Gem

I ddathlu 30 mlynedd ers tynnu’r Loteri Genedlaethol am y tro cyntaf yn 1994, rydym yn cynnal ymgyrch i ganfod 30 o bobl ysbrydoledig sydd wedi cyflawni pethau anhygoel ar draws y DU yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, gyda help arian y Loteri Genedlaethol.

Pob wythnos, mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi dros £30 miliwn ar gyfer achosion da ar hyd ac ar led y DU. Ynghudd ar draws y genedl mae miloedd o bobl sydd wedi defnyddio’r arian hwnnw i greu newid, ysbrydoliaeth a llawenydd dwfn ac enfawr i filoedd o bobl … ac rydym angen eich help i’w canfod hwy!

Rydym yn chwilio am 30 o bobl nad ydynt mor gyffredin sydd wedi gwneud pethau anhygoel o fewn y celfyddydau, treftadaeth, chwaraeon a’r gymuned yn ystod y 30 mlynedd diwethaf. Pobl sydd wedi mynd i’r afael â’r materion sy’n cyfrif fwyaf gan wneud y DU yn decach, yn fwy cynhwysol ac wedi’i llenwi gyda chreadigrwydd a chyfleoedd. Pobl sy’n cael effaith mewn pentrefi, trefi a dinasoedd ar draws y DU ac sy’n newid bywydau pob diwrnod.

Ydych chi’n gwybod am rywun sydd wedi gwneud rhywbeth anhygoel? Efallai eich bod yn gwybod am rywun sydd wedi gwneud y celfyddydau yn fwy cynhwysol, neu sy’n ymdrechu i greu newid amgylcheddol yn eich ardal leol? Ydych chi’n gwybod am rywun sydd wedi trawsnewid diwydiant, clwb chwaraeon lleol, neu y mae eu cyfraniad tuag at eu cymuned leol yn haeddu cael ei gydnabod?

Bydd yr enillwyr yn cael eu dathlu mewn ffordd ysblennydd yr Hydref hwn, fel y byddwn yn nodi 30 mlynedd o effaith y Loteri Genedlaethol ar y wlad sydd wedi newid y gêm.

Rhaid i enwebiadau gael eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol neu fod yn gysylltiedig â phrosiect sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â phoeni! Enwebwch hwy beth bynnag, a bydd ein tîm yn ei wirio. Daw’r enwebiadau i ben ar ganol nos ar 17 Mehefin 2024. #YLoteriGenedlaethol30

ENWEBWCH NAWR