Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau'r Loteri Genedlaethol 2017

Awards Image

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol

Mynnwch y sylw haeddiannol i'ch hoff brosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol.

Ymgeisiwch â'ch prosiect dewisol yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni - yr ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r genedl a ariennir gan y Loteri.

Bydd enillwyr yn derbyn gwobr o £3,000 i'w prosiect ac yn serennu mewn sioe deledu ar BBC One.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner nos ar 7 Ebrill.Ynglŷn â'r gwobrau

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri.

Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £30 miliwn bob wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o ddathlu'r arwyr tawel sy'n gwella bywydau gydag ariannu'r Loteri Genedlaethol.

Bellach yn cael eu cynnal am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau yn cydnabod y gwahaniaeth rhyfeddol y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU trwy'r 500,000 o grantiau sydd wedi'u dyfarnu er 1994.

Mae saith categori, sy'n adlewyrchu'r gwahanol fathau o brosiectau sy'n elwa o arian y Loteri Genedlaethol: Y Celfyddydau, Addysg, Yr Amgylchedd, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Gallwch enwebu'ch hoff brosiect neu ymgeisio â'ch prosiect eich hun. Mae'n rhaid bod pob un sy'n ymgeisio wedi derbyn arian gan y Loteri Genedlaethol unrhyw bryd ers i'r Loteri ddechrau ym 1994.

“Mae'r gydnabyddiaeth yr ydym wedi'i derbyn trwy'r Gwobrau wedi gweld diddordeb cynyddol yn yr hyn yr ydym yn ei wneud yn gyffredinol, mwy o gefnogaeth gan wirfoddol a chefnogwyr, ynghyd â chynnydd yn y rhoddion. Mae'r wobr yn parhau i anfon neges wych i'n cyn-filwyr a theulu'r elusen bod pobl yn wirioneddol yn pryderu amdanynt."

- Dick Goodwin, Is-lywydd Taxi Charity, enillydd y Prosiect Gwirfoddol Gorau yn 2016

"Fe wnaeth cipio un o brif wobrau treftadaeth y DU newid pethau'n llwyr Amgueddfa'r Lion Salt Works. Fe wnaeth y cyhoeddusrwydd yn sgil y fuddugoliaeth roi'r Amgueddfa yn gadarn ar fap cenedlaethol fel man y dylid gwneud ymweliad arbennig ag ef. Yn ei dro, arweiniodd hyn at gynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac ymwybyddiaeth o unigrywiaeth y safle. Ond yn bwysig iawn, fe gynhyrchodd y fuddugoliaeth swm aruthrol o falchder rhanbarthol oherwydd yr Amgueddfa, sy'n adrodd stori'r halen, ac yn cynrychioli tirlun, hanes a phobl Swydd Gaer."

- Y Cynghorydd Louise Gittins, Aelod Cabinet dros Gymunedau a Lles yng Ngorllewin Swydd Gaer a Chyngor Gaer. Enillodd Lion Salt Works y Wobr Prosiect Treftadaeth Gorau yn 2016.


 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.