Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau’r Loteri Genedlaethol 2016

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol

Gallwch bellach bleidleisio yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol, 2016.

Rydym wedi derbyn llawr o geisiadau gwych ac mae rhestr fer wedi'i llunio ym mhob un o'r saith categori: Y Celfyddydau, Addysg, Yr Amgylchedd, Treftadaeth, Iechyd, Chwaraeon a Gwirfoddol/Elusennol. Eich cyfrifoldeb chi yn awr yw pleidleisio dros eich hoff brosiect ym mhob categori. 

Mae'r llinellau pleidleisio ar agor rhwng 22 Mehefin - 20 Gorffennaf. 

Gwahoddir enillwyr i ymddangos ar deledu cenedlaethol a byddant yn cipio gwobr ariannol o £3,000 i'w prosiect.
 Ynglŷn â'r gwobrau

The Wanted

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £36 miliwn bob wythnos i brosiectau o bob cwr o'r DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o dynnu sylw at sut y mae'r ariannu hwnnw wedi newid y DU er gwell.

Bellach yn eu 13th flwyddyn, mae'r Gwobrau yn adnabod y gwahaniaeth anhygoel y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU gyfan gyda'r 490,000 o grantiau sydd wedi'u dosbarthu er 1994. Maen nhw hefyd yn dathlu talent, gwaith caled ac ymroddiad rhyfeddol y bobl sy'n gysylltiedig â'u rhedeg.

Dosberthir gwobrau ar draws saith categori, gan adlewyrchu'r gwahanol fathau o brosiectau sy'n elwa o ariannu'r Loteri Genedlaethol. Y rhain yw: Celfyddydau, Addysg, Yr Amgylchedd, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Sut y mae'r Gwobrau yn gweithio?

Awards

Gwahoddir prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gymryd rhan yn y Gwobrau. Gall unigolion hefyd enwebu prosiect a ariennir gan y Loteri yr hoffent hwy ei weld yn cystadlu am Wobr. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn cysylltu â'r prosiect sydd wedi'i enwebu ac yn gofyn a fyddent yn hoffi cymryd rhan, oherwydd rhaid i'r cymryd rhan fod yn wirfoddol.

Bydd yr holl geisiadau yn cael eu darllen a'u hasesu yn ofalus, yna bydd panel dyfarnu annibynnol yn dewis hyd at 10 prosiect fesul categori'r Gwobrau i fynd i'r rownd derfynol ac wynebu pleidlais y cyhoedd.

Cynhelir y bleidlais yn yr haf. Y prosiect â'r nifer fwyaf o bleidleisiau ym mhob categori fydd yn cael ei ddatgan yn enillydd. Mae'r pleidleisio yn cael ei fonitro a'i feirniadu yn annibynnol gan y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Gwahoddir enillydd pob un o'r saith categori i ddigwyddiad Gwobrwyo yn llawn enwogion i'w ddarlledu ar BBC One. Yn ychwanegol at arian y Loteri y maen nhw eisoes wedi'i dderbyn, bydd pob un o'r enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £3,000 i'w wario ar eu prosiect.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu cefnogi gan dîm Gwobrau'r Loteri Genedlaethol trwy gydol y broses. 

 

 

 


 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.


This page is not available on mobile devices.

Go back to the homepage