Skip to navigation Skip to main content

Cookies
Awards Image

Pleidleisiwch yng Ngwobrau'r Loteri Genedlaethol 2017

Mae'r cloc yn tician! Pleidleisiwch dros eich hoff brosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol cyn hanner nos, 27 Gorffennaf.

Mae'ch cefnogaeth yn golygu y gallai'ch hoff brosiect fod â chyfle i ennill gwobr o £5,000 a chymeradwyaeth genedlaethol ar sioe Gwobrau'r Loteri Genedlaethol ar BBC One.

Cliciwch ar y categorïau isod i edrych ar y prosiectau ysbrydoledig sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni a phleidleisiwch dros eich hoff un trwy glicio ar y botwm ar eu gwefan.

Dilynwch @LottoGoodCauses ar Twitter i dderbyn y diweddaraf ar Wobrau'r Loteri Genedlaethol 2017. #GwobrauLoteri

Gallwch wylio ein holl enillwyr yn 2016 yma.


Ynglŷn â'r gwobrau

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri.

Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £30 miliwn bob wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o ddathlu'r arwyr tawel sy'n gwella bywydau gydag ariannu'r Loteri Genedlaethol.

Bellach yn cael eu cynnal am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau yn cydnabod y gwahaniaeth rhyfeddol y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU trwy'r 510,000 o grantiau sydd wedi'u dyfarnu er 1994.

Mae saith categori, sy'n adlewyrchu'r gwahanol fathau o brosiectau sy'n elwa o arian y Loteri Genedlaethol: Y Celfyddydau, Addysg, Yr Amgylchedd, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

“Mae'r gydnabyddiaeth yr ydym wedi'i derbyn trwy'r Gwobrau wedi gweld diddordeb cynyddol yn yr hyn yr ydym yn ei wneud yn gyffredinol, mwy o gefnogaeth gan wirfoddol a chefnogwyr, ynghyd â chynnydd yn y rhoddion. Mae'r wobr yn parhau i anfon neges wych i'n cyn-filwyr a theulu'r elusen bod pobl yn wirioneddol yn pryderu amdanynt."

- Dick Goodwin, Is-lywydd Taxi Charity, enillydd y Prosiect Gwirfoddol Gorau yn 2016

"Fe wnaeth cipio un o brif wobrau treftadaeth y DU newid pethau'n llwyr Amgueddfa'r Lion Salt Works. Fe wnaeth y cyhoeddusrwydd yn sgil y fuddugoliaeth roi'r Amgueddfa yn gadarn ar fap cenedlaethol fel man y dylid gwneud ymweliad arbennig ag ef. Yn ei dro, arweiniodd hyn at gynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac ymwybyddiaeth o unigrywiaeth y safle. Ond yn bwysig iawn, fe gynhyrchodd y fuddugoliaeth swm aruthrol o falchder rhanbarthol oherwydd yr Amgueddfa, sy'n adrodd stori'r halen, ac yn cynrychioli tirlun, hanes a phobl Swydd Gaer."

- Y Cynghorydd Louise Gittins, Aelod Cabinet dros Gymunedau a Lles yng Ngorllewin Swydd Gaer a Chyngor Gaer. Enillodd Lion Salt Works y Wobr Prosiect Treftadaeth Gorau yn 2016.


 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.