Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau’r Loteri Genedlaethol

Mae’n amser cystadlu ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2015.

Y llynedd fe welsom sioe wych ar BBC One yn dangos pob un o’n 7 enillydd teilwng yn ogystal â pherfformiadau gan Pixie Lott ac Ella Henderson. Eich tro chi yw hi nawr.
Ydych chi’n brosiect sy’n derbyn arian y Loteri? Ydych chi’n helpu i newid bywydau neu i wella cymunedau? Neu ydych chi’n gwybod am brosiect sy’n cael ei ariannu gan y Loteri ddylai gael ei enwebu? Mae’n amser cystadlu nawr.

Bydd gan y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol y cyfle i ymddangos ar deledu cenedlaethol ac ennill £2,000 ar gyfer eu prosiect.

Y dyddiad cau yw 11:59pm ddydd Mercher 25 Mawrth 2015.

Ewch ati i gystadlu neu enwebu prosiect.Ynglŷn â'r gwobrau

The Wanted

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri. Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £33 miliwn yr wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o dynnu sylw at sut y mae'r arian wedi newid y DU er gwell.

Bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau yn cydnabod y gwahaniaeth anhygoel y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU, gyda 420,000 o grantiau wedi'u dosbarthu er 1994. Maen nhw hefyd yn dathlu talent, gwaith caled ac ymrwymiad rhyfeddol y bobl sy'n gysylltiedig â'u rhedeg.

Dyfernir y Gwobrau ar draws saith categori, gan adlewyrchu’r gwahanol fathau o brosiectau sy’n elwa o arian y Loteri. Y rhain yw: Celfyddydau, Addysg, Amgylcheddol, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Sut y mae'r Gwobrau yn gweithio?

Awards

Gwahoddir prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gymryd rhan yn y Gwobrau rhwng 5 Chwefror a 12 Mawrth 2014.

Gall unigolion hefyd enwebu prosiect a ariennir gan y Loteri y byddent yn hoffi iddynt fod yn rhan o'r Gwobrau. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn cysylltu â'r prosiect sydd wedi'i enwebu a gofyn iddynt a fyddent yn hoffi cymryd rhan, gan fod cymryd rhan yn wirfoddol.

Bydd pob un o’r ceisiadau yn cael eu darllen a’u hasesu’n ofalus, yna ym mis Mehefin bydd panel beirniadu annibynnol yn dewis hyd at 10 prosiect fesul categori'r Wobr i fynd trwyddo i gylch terfynol y bleidlais gyhoeddus.

Cynhelir y bleidlais yn ystod yr haf 2014. Y prosiect â'r nifer fwyaf o bleidleisiau ym mhob categori a fydd yn cael ei ddatgan yn enillydd. Bydd y bleidlais yn cael ei monitro a'i beirniadu yn annibynnol gan y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Bydd yr enillwyr ym mhob un o'r saith categori yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Gwobrwyo yn llawn enwogion a ddarlledir ar BBC One. Yn ychwanegol at arian y loteri y maen nhw eisoes wedi'i dderbyn, bydd pob enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £2,000 i'w gwario ar eu prosiect.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu cefnogi gan dîm Gwobrau'r Loteri Genedlaethol trwy gydol y broses. 

 


Enillwyr Blaenorol Gwobrau'r Loteri

The Misfits Theatre Company

Arts

The Misfits Theatre Company comprises of 35 members who all have a learning difficulty - seven of whom are Directors of the company. 'As well as workshops and performances, the Misfits deliver training about social inclusion and disability issues to health and social care professionals.

 

My Sister's Place

Charity

My Sister’s Place provides support, advice and access to services to women aged 16 years and over who have been the victims of domestic violence. Their ‘One Stop Shop’ offers a range of services in partnership with other agencies.

 

Seven Stories, the National Centre for Children's Books

Education

Seven Stories is the National Centre for Children’s Books. Their mission is to save, share and celebrate our rich heritage of children’s books to inspire a love of reading across generations.

 

Sustrans Connect2

Environment

Sustrans’ Connect2 project has transformed everyday travel in communities across the UK, creating new bridges and crossings to overcome busy roads, rivers and railways, and linking these to networks of walking and cycling routes, making it easier for millions of people to walk and cycle for everyday journeys.

 

Ichthyosis Support Group

Health

The Ichthyosis Support Group (ISG) is a small charity that supports anyone affected by Ichthyosis, a rare and potentially fatal skin condition.

 

Gartnavel Chapel - Cancer Support Centre

Heritage

This ambitious project has saved a beautiful former hospital chapel from dereliction and transformed it into a flagship therapy centre run by the charity Cancer Support Scotland to help cancer patients and their friends and carers, gain holistic health benefits through complementary therapies and counselling.

 

Us Girls

Sports

Us Girls encourages participation in sport among young women aged 16-25.  Targeting areas of high deprivation across England, the project delivers female-only sport and activity sessions.  The project also organises a series of local and regional female-only sports festivals.

 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.