Skip to navigation Skip to main content

CookiesGwobrau’r Loteri Genedlaethol 2016

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol

Derbyn ceisiadau i Wobrau'r Loteri Genedlaethol 2016 yn awr!  

A yw'ch prosiect a ariennir gan y Loteri yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl, lleoedd neu gymunedau? Yna gwnewch gais yn un o'r saith categori: Celfyddydau, Addysg, Amgylcheddol, Treftadaeth, Iechyd, Chwaraeon a Gwirfoddol/Elusennol. 

Bydd enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £3,000 i'w prosiect a chael cyfle i serennu ar sioe deledu ar BBC One.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau yw hanner nos 9 Mawrth.Ynglŷn â'r gwobrau

The Wanted

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol yw'r ymgyrch flynyddol i ganfod hoff brosiectau'r DU a ariennir gan y Loteri. Mae chwaraewyr y Loteri yn codi £33 miliwn yr wythnos dros brosiectau ar draws y DU ac mae'r Gwobrau yn ffordd wych o dynnu sylw at sut y mae'r arian wedi newid y DU er gwell.

Bellach yn eu hunfed flwyddyn ar ddeg, mae'r Gwobrau yn cydnabod y gwahaniaeth anhygoel y mae prosiectau a ariennir gan y Loteri wedi'i wneud i bobl, lleoedd a chymunedau ar draws y DU, gyda 420,000 o grantiau wedi'u dosbarthu er 1994. Maen nhw hefyd yn dathlu talent, gwaith caled ac ymrwymiad rhyfeddol y bobl sy'n gysylltiedig â'u rhedeg.

Dyfernir y Gwobrau ar draws saith categori, gan adlewyrchu’r gwahanol fathau o brosiectau sy’n elwa o arian y Loteri. Y rhain yw: Celfyddydau, Addysg, Amgylcheddol, Iechyd, Treftadaeth, Chwaraeon ac Elusennol/Gwirfoddol.

Sut y mae'r Gwobrau yn gweithio?

Awards

Gwahoddir prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol i gymryd rhan yn y Gwobrau rhwng 5 Chwefror a 12 Mawrth 2014.

Gall unigolion hefyd enwebu prosiect a ariennir gan y Loteri y byddent yn hoffi iddynt fod yn rhan o'r Gwobrau. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn cysylltu â'r prosiect sydd wedi'i enwebu a gofyn iddynt a fyddent yn hoffi cymryd rhan, gan fod cymryd rhan yn wirfoddol.

Bydd pob un o’r ceisiadau yn cael eu darllen a’u hasesu’n ofalus, yna ym mis Mehefin bydd panel beirniadu annibynnol yn dewis hyd at 10 prosiect fesul categori'r Wobr i fynd trwyddo i gylch terfynol y bleidlais gyhoeddus.

Cynhelir y bleidlais yn ystod yr haf 2014. Y prosiect â'r nifer fwyaf o bleidleisiau ym mhob categori a fydd yn cael ei ddatgan yn enillydd. Bydd y bleidlais yn cael ei monitro a'i beirniadu yn annibynnol gan y Gwasanaethau Diwygio Etholiadol.

Bydd yr enillwyr ym mhob un o'r saith categori yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad Gwobrwyo yn llawn enwogion a ddarlledir ar BBC One. Yn ychwanegol at arian y loteri y maen nhw eisoes wedi'i dderbyn, bydd pob enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £2,000 i'w gwario ar eu prosiect.

Bydd yr ymgeiswyr yn cael eu cefnogi gan dîm Gwobrau'r Loteri Genedlaethol trwy gydol y broses. 

 


 

Canfod Achos Da

Rydym yn newid bywydau yn eich cymuned leol

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.


This page is not available on mobile devices.

Go back to the homepage