Skip to main content

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2021

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2021 ar agor erbyn hyn.

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn dathlu pobl a phrosiectau sy’n gwneud pethau anhygoel gyda chymorth arian oddi wrth y Loteri Genedlaethol.

Rydym eisiau clywed am y bobl hynny sydd wedi sefyll i fyny yn erbyn adfyd a thrallod, ac wedi dod i’r amlwg am eu hymroddiad gofalgar tuag at eu hachosion. Bydd ein panel beirniadu, sy’n cynnwys aelodau o deulu a phartneriaid y Loteri Genedlaethol, yn penderfynu enillwyr y categorïau unigol.

Eleni, rydym yn cyflwyno’r bleidlais gyhoeddus eto ar gyfer categori newydd sbon – Prosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn. Bydd cyfanswm o 16 prosiect o bob cwr o’r DU yn cael eu rhoi ar y rhestr fer i gystadlu mewn pleidlais gyhoeddus ym mis Medi Prosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn. Bydd yr holl enillwyr yn ennill tlws Gwobrau’r Loteri Genedlaethol a gwobr ariannol o £3,000 ar gyfer eu prosiect.

Dylai’r sawl a enwebir ar gyfer Arwr/Arwres Ifanc fod dan 18 mlwydd oed a rhaid i’r holl awgrymiadau fod naill ai wedi’u hariannu gan y Loteri Genedlaethol neu’n gysylltiedig â phrosiect sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â phoeni, enwebwch hwy beth bynnag, a bydd ein tîm yn ei wirio. Mae enwebiadau yn cau am ganol nos ar 7 Mehefin 2021.

Categorïau Enwebu Unigol:

 • Diwylliant, Y Celfyddydau a Ffilm
 • Cymunedol/Elusen
 • Treftadaeth
 • Chwaraeon
 • Arwr/Arwres Ifanc (dan 18 mlwydd oed)

Mae prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol o unrhyw sector yn gymwys i ymgeisio o fewn categori Prosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn.

Enwebwch nawr

2020 Winners

 • Iechyd

  Coming soon

 • Yr Amgylchedd

  Coming soon

 • Addysg

  Coming soon

 • Elusen/Gwirfoddol

  Coming soon

 • Y Celfyddydau

  Coming soon

 • Chwaraeon

  Coming soon

 • Arwr/Arwres Ieuanc (dan 18 mlwydd oed)

  Coming soon

 • Treftadaeth

  Coming soon