Skip to main content
Play the National Lottery

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020 ar agor erbyn hyn.

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn dathlu pobl gyffredin sy’n gwneud pethau anhygoel gyda help arian y Loteri Genedlaethol.

Eleni, bydd y Gwobrau, am y tro cyntaf, yn anrhydeddu unigolion sydd wedi cael effaith anhygoel yn eu cymuned, yn enwedig y rheini sydd wedi addasu yn ystod y pandemig Covid-19 presennol.

Ni fydd pleidlais gyhoeddus, ond bydd eich enwebiadau’n cael eu cyflwyno gerbron panel beirniadu sy’n cynnwys aelodau o deulu a phartneriaid y Loteri Genedlaethol a fydd yn coroni pa un o’n harwyr ardal neu arwyr y cloi mawr fydd yn codi tlws mawreddog y Loteri Genedlaethol a £3,000 fel gwobr ariannol ar gyfer eu prosiect.

Rydym yn chwilio am unigolion neu grwpiau bychain o bobl sydd wedi gwneud cyfraniad neilltuol mewn unrhyw un o’r categorïau isod. Dylai’r sawl a enwebir ar gyfer y categori Arwr/Arwres Ieuanc fod yn iau na 18 mlwydd oed a rhaid i’r holl awgrymiadau fod naill ai wedi’u hariannu gan y Loteri Genedlaethol neu’n gysylltiedig â phrosiect sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â phoeni, enwebwch hwy beth bynnag, a bydd ein tîm yn gwneud y gwaith gwirio.

  • Y Celfyddydau
  • Elusen/Gwirfoddol
  • Addysg
  • Yr Amgylchedd
  • Iechyd
  • Treftadaeth
  • Chwaraeon
  • Arwr/Arwres Ieuanc (dan 18 mlwydd oed)

Enwebwch nawr

2019 Winners