Skip to main content
Play the National Lottery

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020

Rydym wedi derbyn y nifer uchaf erioed o enwebiadau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni, gyda storïau gwych am bobl ym mhob cwr o’r DU yn mynd y tu hwnt i’r galw i gefnogi eu cymunedau yn ystod yr amseroedd heriol hyn.

Wedi llawer o drafod ac ystyried, mae ein beirniaid wedi dewis enillwyr eleni!!

Fe fyddwn yn eu datgelu trwy gydol mis Hydref a Thachwedd, felly edrychwch yn gyson ar y dudalen hon i ganfod pwy fydd yn cael eu hanrhydeddu yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2020.

2020 Winners

 • Iechyd

  Coming soon

 • Yr Amgylchedd

  Coming soon

 • Addysg

  Coming soon

 • Elusen/Gwirfoddol

  Coming soon

 • Y Celfyddydau

  Coming soon

 • Chwaraeon

  Coming soon

 • Arwr/Arwres Ieuanc (dan 18 mlwydd oed)

  Coming soon

 • Treftadaeth

  Coming soon