Skip to main content
Play the National Lottery

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol

Ymgyrch flynyddol yw Gwobrau Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 mlwydd oed i chwilio am holl brosiectau a phobl y DU a ariennir gan y Loteri. Mae’r Gwobrau yn ffordd wych o ddathlu pobl gyffredin yn gwneud pethau anhygoel gydag arian y Loteri Genedlaethol.

Eleni, bydd y Gwobrau yn adlewyrchu ein hetifeddiaeth dros 25 mlynedd, gan roi cyfle gwych i ddathlu prosiectau a phobl sydd wedi cael budd o arian y Loteri Genedlaethol dros y chwarter canrif diwethaf. Felly os ydych yn derbyn arian nawr neu wedi’i dderbyn yn y gorffennol ond nad ydych bellach yn ei dderbyn, rydych yn gymwys i ymgeisio.

Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 mlwydd oed ar agor yn awr. Cliciwch ar y botwm glas ar y dde i enwebu eich hunan neu un o’ch hoff brosiectau!

Bydd yr enwebiadau yn cau am ganol nos ar 30 Ebrill. Bydd enillwyr Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn derbyn gwobr ariannol o £10,000 a chydnabyddiaeth genedlaethol mewn seremoni urddasol a ddarlledir ar BBC Un yn yr Hydref.

2019 Winners