Skip to main content

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2021

Mae enwebiadau ar gau yn awr.

Diolch yn fawr i bawb a enwebodd unigolyn neu brosiectau ar gyfer Gwobrau’r Loteri Genedlaethol eleni. Cadwch olwg yma i weld yr enillwyr yn cael eu datgelu!

Mae’r Loteri Genedlaethol yn dathlu’r bobl gyffredin sy’n gwneud pethau anhygoel gyda help arian y Loteri Genedlaethol.

Bydd eich holl enwebiadau unigol yn cael eu cyflwyno gerbron panel beirniadu sy’n cynnwys aelodau o deulu’r Loteri Genedlaethol a phartneriaid a fydd yn penderfynu enillwyr tlws mawreddog Gwobrau’r Loteri Genedlaethol a gwobr ariannol o £3,000 ar gyfer eu prosiect.

Fe fydd pleidlais gyhoeddus ar gyfer Prosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ym mis Medi.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyhoeddi’r enillwyr yn ddiweddarach eleni!

2020 Winners

 • Iechyd

  Coming soon

 • Yr Amgylchedd

  Coming soon

 • Addysg

  Coming soon

 • Elusen/Gwirfoddol

  Coming soon

 • Y Celfyddydau

  Coming soon

 • Chwaraeon

  Coming soon

 • Arwr/Arwres Ieuanc (dan 18 mlwydd oed)

  Coming soon

 • Treftadaeth

  Coming soon