Skip to main content

Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2022

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol 2022 ar agor yn awr.

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn dathlu’r bobl a’r prosiectau sy’n gwneud pethau anhygoel gydag arian y Loteri Genedlaethol. Rydym eisiau clywed am y bobl hynny sydd wedi sefyll i fyny yn erbyn caledi ac adfyd ac sydd wedi bod yn nodedig am eu hymrwymiad gofalgar tuag at eu hachosion. Bydd ein panel beirniadu, sy’n cynnwys aelodau o deulu a phartneriaid y Loteri Genedlaethol, yn penderfynu enillwyr y categorïau unigol.

Bydd cyfanswm o 16 prosiect o bob cwr o’r DU ar y rhestr fer i gymryd rhan yn y bleidlais gyhoeddus, yn ddiweddarach yn y flwyddyn, i gael eu coroni yn Brosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn.

Bydd yr holl enillwyr yn derbyn Tlws y Loteri Genedlaethol a gwobr ariannol o £5,000 ar gyfer eu prosiect.

Dylai enwebai Arwr/Arwres Ifanc fod dan 25 mlwydd oed a rhaid i’r holl awgrymiadau fod naill ai wedi eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol neu’n gysylltiedig gyda phrosiect sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol. Os nad ydych yn siŵr, peidiwch â phoeni, enwebwch hwy beth bynnag, a bydd ein tîm yn eu gwirio. Bydd yr enwebiadau yn cau am ganol nos ar X Mehefin 2022.

Categorïau Enwebu Unigol:

  • Celfyddydau, Diwylliant a Ffilm
  • Cymunedol/Elusennol
  • Yr Amgylchedd
  • Treftadaeth
  • Chwaraeon
  • Arwr/Arwres Ifanc (dan 25 oed)

Mae prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol o unrhyw sector yn gymwys i ymgeisio o fewn categori Prosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn.

ENWEBWCH NAWR

2021 Winners