Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae cenedlaethau o blant Cymraeg wedi dysgu darllen eu mamiaith gyda help Magi Ann, cymeriad a grëwyd gan athrawes o Sir y Fflint, Mena Evans yn yr 1970au. Mae'r 56 stori, a argraffwyd yn wreiddiol mewn du a gwyn, yn dilyn anturiaethau Magi Ann a'i ffrindiau, ac roeddynt yn adnoddau pwysig i blant Cymraeg iaith gyntaf ac i ddysgwyr. Roeddynt hefyd yn ddefnyddiol i'r rhieni a'r athrawon a oedd yn eu cefnogi, a oedd hefyd yn dysgu'r iaith.

Fe wnaeth Menter Iaith Sir y Fflint ddod â Magi Ann a'i nod o hwyluso darllen i'r 21ain ganrif trwy ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol i ddatblygu cyfres o apiau sydd wedi'u seilio ar y llyfrau. Mae'r chwe ap yn rhad ac am ddim ac yn sicrhau bod straeon lefel sylfaen mewn lliw ac animeiddiad am y tro cyntaf. Maen nhw hefyd yn caniatáu i rieni ar draws Cymru - ac ym mhob cwr o'r byd, gan gynnwys Patagonia - i gael mynediad at y straeon hyfryd hyn ac elwa ohonynt.

Mae'r apiau eisoes wedi'u lawrlwytho dros 92,000 o weithiau. Fe'u datblygwyd gyda chymorth gwirfoddolwyr cymunedol, gan gynnwys Jack Jones a oedd yn bedair oed ar y pryd, sy'n canu cân Magi Ann ar yr apiau. Mae elfennau rhyngweithiol yn helpu i feithrin hyder y plant a'u rhieni wrth ddysgu ffurfio geiriau. Gall y defnyddwyr naill ai ddarllen eu straeon eu hunain neu wrando arnynt yn cael eu darllen. Mae modd gweld cyfieithiadau neu dapio ar eiriau penodol i glywed sut mae eu hynganu, ac mae'n cynnwys nodweddion megis jig-sos, gemau geiriau a thudalennau lliwio i gyfoethogi'r ddysg.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau