Skip to main content

Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd

Fel clwb pêl-droed LGBTQ+ cyntaf Cymru, mae Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd wedi dod i’r amlwg fel enghraifft ddisglair o sefydliad lle mae cynhwysiant a chymeradwyaeth yn ganolog.

Fel clwb pêl-droed LGBTQ+ cyntaf Cymru, mae Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd wedi dod i’r amlwg fel enghraifft ddisglair o sefydliad lle mae cynhwysiant a chymeradwyaeth yn ganolog. Wedi’i sylfaenu yn 2008, mae’r clwb wedi arwain y ffordd wrth gyflwyno cyfleoedd i bobl LGBTQ+ gymryd rhan mewn chwaraeon, gan greu amgylchedd cynnes a chroesawgar, a chymuned sy’n gynhwysol i bob hunaniaeth. Ynghyd â hyfforddi a threfnu digwyddiadau, mae’r clwb yn cynnig cefnogaeth iechyd meddwl i’w aelodau ac yn codi arian i alluogi’r sawl sydd mewn caledi ariannol i fynychu sesiynau.

Gyda’r nod o ddarparu pêl-droed i bawb, mae Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd, a gefnogir gydag arian y Loteri Genedlaethol oddi wrth Chwaraeon Cymru, yn gartref i dri thîm. Mae ei dîm ‘Dragons GFSN’ un ar ddeg pob ochr sy’n cynnwys rhywiau cymysg, yn chwarae’n genedlaethol o fewn y Rhwydwaith Cefnogwyr Pêl-droed Hoyw, neu’r Gynghrair GFSN, gan gymryd rhan hefyd yng Nghynghrair Achlysurol 11 pob ochr Caerdydd, sy’n chwarae’n rheolaidd mewn gemau ar ddydd Sul. Mae ei dîm ‘Dragon Rock’ saith pob ochr yn cynnwys merched, pobl drawsrywiol ac anneuaidd ac yn cystadlu yng nghynghreiriau achlysurol Bryste a Chaerdydd, tra bod ei dîm rhywiau cymysg pum pob ochr yn cymryd rhan mewn cynghrair sy’n cynnwys timau nad ydynt yn rhai LGBTQ+.

Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd

Yn ogystal ag aelodau LGBTQ+, mae Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd hefyd yn gartref i nifer o chwaraewyr niwro-amrywiol ac yn gweithio i ddarparu ar gyfer arddulliau dysgu amrywiol mewn cydnabyddiaeth o’r ffaith fod pob unigolyn yn ymgysylltu’n wahanol. Mae digwyddiadau cymdeithasol yn gynhwysol hefyd, ac wedi’u dylunio i beidio â chanolbwyntio ar alcohol, mewn ymdrech i wasanaethu a chefnogi’r holl aelodau.

Arwyddair Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd yw ‘Mwy na phêl-droed’, sef ethos y dywed y tîm sy’n crynhoi eu rhagolygon yn berffaith. Yr haf hwn, dathlodd y clwb ei ben-blwydd yn 15 mlwydd oed gan groesawu aelodau hen a newydd i nodi’r garreg filltir hon fel dyddiad.

Wedi’ch ysbrydoli? Ymgeisiwch am arian

Wedi’i ysbrydoli gan Clwb Pêl-droed Dreigiau Caerdydd? Ymgeisiwch am arian i gefnogi’ch cymuned eich hunan. Chwilio am nawdd

Dros 685,000 o brosiectau wedi’u hariannu

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi rhoi £43 biliwn i brosiectau lleol yn union fel y prosiect hwn i gefnogi’ch cymuned leol. Discover more local projects in your community

Pob prosiect