Skip to navigation Skip to main content

Cookies


   

About the project

Mae'r rhan fwyaf o gyn-filwyr sy'n gadael y Lluoedd Arfog yn addasu'n dda i fywyd sifiliad, ond mae rhai yn wynebu anawsterau gwirioneddol, yn enwedig y rheini gydag anhwylder straen wedi trawma.

Lansiwyd Bravehound yn 2016 i baru cŵn gyda chyn-filwyr, gan eu helpu i ddychwelyd i fywyd sifiliad.

Mae Bravehound cyntaf y prosiect, Irma, wedi dod â llawenydd yn ôl i fywyd y cyn-filwr, Paul Wilkie. Wedi'i boenydio gan yr un hunllefau, mae Paul bellach yn cael ei ddeffro gan ei sbaniel dibynadwy yn llyfu ei wyneb.

"Mae'n mynd â fy ngofid i gyd, rwyf wedi bod yn gwenu byth ers i mi ei chael hi."

Newidiodd fywyd Mick McConnell am byth pan sathrodd ar Ddyfais Ffrwydrol Byrfyfyr yn Afghanistan. Arweiniodd anafiadau Mick at golli ei goes ac fe ddaeth a'i yrfa filwrol i ben. Roedd ci synhwyro Mick, Memphis, gydag ef pan gafodd ei anafu ac roedd Mick yn benderfynol o'i gael yn ôl cyn gynted ag y gallai Memphis ymddeol. Roedd Memphis yn allweddol wrth dywys Mick trwy rai dyddiau tywyll iawn yn ystod ei wellhad. Yn anffodus datblygodd Memphis ganser a bu farw ym mis Chwefror 2017. Profiad torcalonnus i Mick. Dyna pryd y daeth Bravehound i'r adwy gyda Sasha, ci Sbaniel Sprocker hyfryd.

Bellach does dim modd gwahanu Mick a Sasha. Dywed Mick "Fyddwch chi byth yn gwybod faint mae'r ci bach yma yn ei olygu i mi! Mae'n mynd â fi allan unwaith eto ac yn gwneud i mi chwerthin drwy'r amser."

Mae un cyn-filwr arall sydd wedi derbyn Bravehound wedi ceisio cymryd ei fywyd ei hun dair gwaith. Bellach mae ganddo gi: "Fyddwn i ddim yma heb fy nghi, byddwn i byth yn ei adael."

Am ragor o wybodaeth am Bravehound ymwelwch â'r wefan.

If you have any questions, please don't hesitate to get in touch


Sylwadau