Skip to navigation Skip to main content

Cookies


Amdani

Mae Sefydliad Ffilm Prydain yn dyfarnu arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cynhyrchu, dosbarthu, addysg, datblygu cynulleidfa ac ymchwil y farchnad gyda ffilmiau'r DU.

Crëwyd BFI ym 1933 gyda'r genhadaeth o 'annog datblygiad celfyddydau ffilm, teledu a'r ddelwedd symudol ar draws y Deyrnas Unedig, i hyrwyddo eu defnydd fel cofnod o fywyd a moesau cyfoes, er mwyn hyrwyddo addysg am ffilm, teledu a'r ddelwedd symudol yn gyffredinol, a'u heffaith ar gymdeithas, i hyrwyddo mynediad at, a gwerthfawrogiad o'r, ystod ehangaf posibl o sinema Brydeinig a'r byd ac i sefydlu, gofalu am a datblygu casgliadau yn adlewyrchu hanes a threftadaeth y ddelwedd symudol yn y Deyrnas Unedig.'

Heddiw, ynghyd â dosbarthu arian gwerthfawr y Loteri i brosiectau a fydd yn gwella'r diwydiant ffilm a theledu yn y DU, mae'r BFI yn gyfrifol am nifer o leoliadau sinema ac arddangos, ynghyd ag archif ffilm a delwedd symudol fwyaf yn y byd;  Archif Genedlaethol BFI a Llyfrgell Reuben  BFI, sy'n gartref i gasgliad anferth o lyfrau, siwrnalau, dogfennau a recordiadau sain ynglŷn â'r byd ffilm a theledu.

Am ragor o wybodaeth am y BFI ewch i'w gwefan.

Prosiectau gan ddosbarthwr

Ymgeisio am arian

Beth am i chi wneud gwahaniaeth a helpu i weddnewid eich cymuned.