Skip to main content

Wales - Prosiectau

Canfod prosiectau sy’n agos atoch chi

neu

 1. River and Sea Sense

  Mae River and Sea Sense yn dysgu diogelwch yn y dŵr ac adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) i bobl ifanc ac oedolion led led Cymru er mwyn osgoi damweiniau trasig yn y dyfodol.

 2. Armistice Cantata

  Cantata'r Cadoediad, cynhyrchiant teimladwy o eiriau a cherddoriaeth. Wedi'i gyfansoddi gan blant ysgol gynradd yng Nghaerdydd, mae'n defnyddio cerddoriaeth a hanes i gysylltu ysgolion cynradd gyda phobl hŷn yn eu cymunedau.

 3. Kick Some Balls (Street Football Wales)

  Mae prosiect Kick Some Balls Pêl-droed Stryd Cymru yn gweithio gyda merched digartref ac wedi'u hymyleiddio i hybu ffitrwydd, lles a sgiliau cymdeithasol.

 4. Behind the Label

  Prosiect creadigol yw Behind the Label i bobl sydd wedi profi digartrefedd a hunanhyder isel er mwyn rhannu profiadau bywyd sy'n arwain at berfformiad theatr amgen.

 5. St Fagans National Museum of History

  Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, yw atyniad treftadaeth helaethaf a mwyaf poblogaidd Cymru ac un o amgueddfeydd awyr agored mwyaf blaenllaw Ewrop.

 6. Llanrumney Phoenix Boxing Club

  Clwb bocsio a hyb cymunedol yw Clwb Bocsio Phoenix Llanrhymni mewn ardal ddifreintiedig o Gaerdydd.

 7. Jade Jones

  Jade Jones oedd yr athletwraig gyntaf o Brydain i ddod yn bencampwraig taekwondo Olympaidd.

 8. Millennium Falcon Exhibition

  Sefydlwyd Arddangosfa’r Millennium Falcon yng Nghymru wledig i adrodd ‘cyfrinach oedd yn hen hysbys’ mewn pentref yn Sir Benfro – adeiladu llong ofod Star Wars o faint go iawn yn yr 1970au.

 9. The Black Swimming Association

  Y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon (BSA) yw’r sefydliad cyntaf sy’n gweithio i hyrwyddo addysgu cymunedau o dreftadaeth Affricanaidd, Caribïaidd ac Asiaidd am ddiogelwch dŵr, atal boddi a buddion y byd dyfrol trwy raglenni tywys ac ymgyfarwyddo â dŵr.

 10. Forget-me-not Chorus

  Ers 2011, mae Forget-me-not Chorus – un o brif elusennau dementia Cymru – wedi bod yn trefnu sesiynau canu wythnosol i bobl sydd â dementia a’r sawl sy’n eu cefnogi.

 11. The Jac Lewis Foundation

  Mae’r elusen hon a sefydlwyd er cof am bêl-droediwr ifanc yn helpu pobl i gael mynediad cyflym at gefnogaeth iechyd meddwl, ynghyd â gwasanaeth cynghori i deuluoedd mewn profedigaeth oherwydd hunanladdiad.

 12. Get The Boys A Lift

  Get The Boys A Lift

  Sefydliad nid-er-elw yw Get The Boys A Lift (GTBAL) a lansiwyd gan grŵp o ffrindiau sy’n darparu cefnogaeth iechyd meddwl am ddim i bobl Sir Benfro tra’n hyrwyddo trafodaethau agored am les meddyliol.